Vi er ungdomsorganisasjonen Friends for Understanding.
Vi jobber for et bærekraftig samfunn og samarbeider med ungdom fra andre land i Europa.

Vi er en frittstående organisasjon. Vi har et eget styre og er registrert i Brønnøysund (org.nr. 995 492 385) og vi er registrert i frivillighetsregisteret og har vært i aktivitet siden 2006.
Vi har primært benyttet oss av aktiviteter gjennom Aktiv ungdom, EU`s program for uformell læring for ungdom.

Vår organisasjon har utviklet seg, både i aktivitet og hvem som er med og vi er nå godkjent som både sender, mottaker og koordinerende organisasjon innen European Volunteer Services (EVS).

EVS er et fredsprosjekt og handler også om kulturell utveksling, og voluntørene vil få tilbud om å bli kjent med ungdom og fritidstilbud i regionen. Vi vil etablere samarbeid med organisasjoner i andre land og gi tilbud til lokal ungdom om å reise ut som voluntør.

Vi brenner for å bidra til en bærekraftig fremtid både lokalt, regionalt og internasjonalt. I den forbindelse har vi laget en konkret plan om å bygge en permakulturhage i Sarpsborg og den heter Spiralen. Spiralen skal stå åpen som besøkshage 2024. Hagen er inspirert av de permakulturelle prinsipene.

Etter vårt syn representerer hagebruk et langt viktigere element i det globale miljøarbeidet enn mange tror. Det handler om å begynne med seg selv og de ressursene en har rundt seg i nærmiljøet. Permakultur er basert på mangfold, vekstskifte og effektiv bruk av knappe ressurser.

Permakulturhagen vil også tilby barnehager og skoler besøk, og informasjon om permakultur, hilse på dyr som finnes og lære om bærekraftig utvikling.

Vi samarbeider med andre organisasjoner i Sarpsborg og har egen stand på den multikulturelle festivalen Folk-i-Sarp.