Ferieklubb

Hver sommer arrangerer vi ferieklubb for barn fra 8 år. Klubben er i uke 32 og 33.

Vårt mål er å gi barna en innføring i hvordan livet på et småbruk utarter seg og at de skal lære i praksis hva som kreves når man har dyr og planter å ta seg av. Vi ønsker å formidle våre verdier om å respektere naturen og alt som lever der. Vi ønsker at de skal bli en del av vårt store prosjekt «Spiralen» der vi bygger en permakulturhage. Permakultur er basert på mangfold, vekstskifte og effektiv bruk av knappe ressurser.

Barna deles inn i grupper med hver sin voksne leder. Gruppene har rullerende oppgaver:

 • hestegruppe
 • smådyrgruppe
 • plantegruppe
 • byggegruppe

Aktiviteter som:

 • Spill
 • Gruppeoppgaver
 • Natursti
 • Fart og moro
 • Barneyoga
 • Frilek
 • Badetur med kunstinnslag
 • Masse uteaktiviteter

Pris kr 1.600,- pr. Barn pr. uke
Prisreduksjon for medlemmer av Friends for Understanding

 • Med fokus på samarbeid

 • Fremmer kreativitet

 • Stimulerer til samarbeid

 • Praktisk oppgaveløsning

SummerCamp

Jordskip

Vi er igang med bygging av vårt egen nullutslipp Earthship boligprosjekt.

Prosjektet skal vise frem teknologi og løsninger rundt å bo med null utslipp, selv i et kaldt land som Norge.
Earthship er en ny måte å tenke bolig på og har eksistert en god stund og mange land kan vise til egne prosjekter.

Earthship

Spiralen

Det handler om å starte med det lille for å kunne bli noe stort – å starte med seg selv, men noe lokalt og nært – for å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Men hva er en permakulturhage?

Permakultur som designsystem inneholder ikke noe nytt. Permakultur organiserer det som alltid har eksistert på en måte som sparer energi eller som gir mer energi enn det er forbrukt.
I dag trues vi av alt avfallet som ligger igjen etter våre forsøk på å frigjøre oss fra naturen. Vi er truet av fremmedstoffer, miljøsykdommer og forurensninger Mange av disse problemene føler vi oss maktesløse overfor. Produksjonen knyttet til maten vi spiser er blitt fremmed for oss. Bonden går ikke lenger etter plogen og ser ned på arbeidet han gjør. I dag sitter han mer hørselvern i traktoren. I hagene er det støy fra motordrevne gress- og kantklippere. Etterhvert som kravet om sunne og rene matvarer blir sterkere, og kampen om jord- og vannressursene hardere, blir egen dyrking i fruktbare hager mer og mer viktig. Behovet for bedre livskvalitet og mer naturtilhørighet vil også bygge opp under en slik utvikling (Marianne Leisner).

Spiralen er på ca 10 mål. Vi lager 3 grønnshager som er tilknyttet hvert sitt dyr. Dyrene er tiltenkt å arbeide med jorda ved å spise ugress og grønnsaksrester, grave og sparke i jorda for å løsne den og gjødsle mens de gjør alt dette. Vi har to små grønnsakshager, der en er til hønene og den andre er til våre to søte kaniner. I tillegg dyrker vi i stjernebed som gir en fantastisk mulighet for vekstskifte, som er et viktig prinsipp innen all økologisk dyrking.

Vi bruker ofte pil som byggemateriale. Dette er helt gratis når du først har fått etablert noen piltrær. Vi har bygd flere bygninger og er igang med et gjerde.

Vi har egen bålplass som er en møteplass og et utganspunkt for årstidsfester og verdens mest dekorerte hønehus som er bygget av paller og gratisvinduer og hønene har egen basilikumutsikt.
Høner og hager hører sammen. De bearbeider jorden på en skånsom og effektiv måte og gir oss sunne og gode egg tilbake.

Vi er godt igang med vår egen spiselige jungel hvor det blir en spennende sti som bukter seg igjennom trær og busker og vi har igangsatt med en fruktskog.

For romantikere er det en hjerteformet rosehage der man kan nyte duft og farger sammen med sin hjertes utkårede på den hvite benken.
For våre åndelige behov har vi en pil-katedral som gir en helt spesiell følelse når du står inne i den. En sanseopplevelse av vårt eget paradis.

Spiralen besøkshage har klatrepark med 50m zipline. Den holdes åpen på våre arrangementer og ved forespørsel.

Spiralen

Eramus+/ESC

Dette er et program som tilbyr uformell læring for ungdom i Europa.

Det er mange organisasjoner i de fleste land som har egne prosjekter, eller sender ut ungdom som volontører til ønskede prosjekter for 2-12 måneder av gangen.
Ungdommene som deltar i prosjektene får kost og losji, lommepenger, språkopplæring og aktiviteter. Reisen frem og tilbake er gratis.

EVS er et fredsprosjekt og handler også om kulturell utveksling, og voluntørene vil få tilbud om å bli kjent med ungdom og fritidstilbud i regionen.

Friends for Understanding er godkjent både som sender, vert og koordinator. Som koordinator kan vi påta oss å administrere for eventuelt andre prosjekter som ønsker å være vertskap i Norge.

Hvert år fra mars til oktober mottar vi tre volontører til vårt prosjekt «Spiralen». Dette er ungdommer som har søkt seg spesielt til Norge og som ønsker å lære mer om det å leve på en mer bærekraftig måte. De fleste av de er ivrige etter å få norske venner og de lever et aktivt og sunt liv. Det er spennende å bli kjent med dem og de forteller oss mye fra hjemlandene sine som vi ikke visste om fra før av. Det er annerledes å bli kjent med noen enn å bare treffe de som turist.
Våre volontører bor i hver sin campingvogn inne på et eget område i Spiralen.

Hva innebærer EVS - frivillig arbeid?

 • du reiser til et annet land i Europa og jobber 2-12 måneder
 • jobben er i en ideell organisasjon eller i det offentlige
 • du får dekket reise, bolig, mat, lommepenger, forsikring, språkkurs og seminarer med andre frivillige
 • tilbudet gjelder for ungdom 17-30 år
 • ingen krav til karakterer, utdanning eller annen formell kompetanse
 • alt du trenger er en positiv innstilling og et ønske om å yte en innsats i organisasjonen du kommer til
 • det er mulighet for ekstra støtte til deltakere med nedsatt funksjonsevne og spesielle utfordringer

Prosjektet gjennomføres med støtte fra EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom. Dette materiellet inneholder støttemottakers meninger og synspunkter. Verken det Nasjonale kontoret for Erasmus+: Aktiv Ungdom eller Den europeiske kommisjonen kan holdes ansvarlig for innholdet.
Erasmus Erasmus Erasmus